Twój koszyk
0 szt. za 0.00 zł
koszt dostawy:
Jesteś na: Strona główna Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy


Odstąpienie od umowy i zwrot towaru


1.        Klientowi będącemu osobą fizyczną, który dokonał zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ) na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 

2.        Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy bez podawania przyczyn. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik.

3.        Oświadczenie (wzór pisma poniżej)  o odstąpieniu w formie pisemnej należy przesłać na adres:

Mar-Rom1

Dobrut 18B

26-505 Orońsko

5.        Zwrot wpłaconych przez Klienta środków dokonany będzie niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.

6.        W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

8.       Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                                                              ……………………………………….., dnia………………………………

 

 

Imię i Nazwisko konsumenta                                                                                   Nazwa i adres przedsiębiorcy

……………………………………………                                                                                 

Adres:………………………………….                                                                                  

…………………………………………….                                                                                   …………………………………………….

Numer telefonu …………………....

 

 

                Oświadczenie od odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Niniejszym odstępuję od umowy. Oświadczam, że nie minęło 14 dni od odbioru towaru.

Numer dokumentu sprzedaży…………………………………………………… z dnia ………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty …………….zł ( słownie: ……………………………………………………………………………………….)

na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zwracam następujący towar ( numer katalogowy produkty ) ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Towar zwracam w stanie niezmienionym – jest nieuszkodzony, sprawny i kompletny.

 

 

                                                              

                                                                                                                             Podpis konsumenta