Twój koszyk
0 szt. za 0.00 zł
koszt dostawy:
Jesteś na: Strona główna Polityka prywatności
 

Polityka prywatności sklepu dom55.pl


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MAR-ROM1 Roman Janiszek, Dobrut 18B, 26-505 Orońsko, NIP: 799-140-65-62 operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.dom55.pl


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do naszego działu obsługi klienta. Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@dom55.pl


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Dom55, a także podczas zakładania konta w przypadku rejestracji.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Dom55.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z dom55.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji na dom55.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dom55.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Dom55;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi płatności;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, hasło (w przypadku rejestracji konta)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z dom55.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


W jaki sposób chronimy Twoją prywatność?

Sklep internetowy dom55.pl przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji. Aby zapewnić Naszym Klientom komfort wprowadziliśmy szereg funkcji, które podwyższają bezpieczeństwo dokonywanych w naszym sklepie zakupów.

Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo ważna, dlatego też sklep dom55.pl:

 • zapewnia poufność danych,
 • wysyła ubezpieczone paczki,
 • gwarantuje bezpieczeństwo transakcji,
 • stosuje szyfrowanie SSL

I. Bezpieczeństwo przechowywania danych

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza stronę internetową naszego sklepu. Jakiekolwiek informacje zebrane na Twój temat będą użyte tylko do wykonania usługi, którą zamówiłeś, oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy Mar-Rom1 Roman Janiszek zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

1. Dane osobowe 

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@dom55.pl.

2. Zamawianie usług i produktów 

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez sklep dom55.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone i wymagane do uzupełnienia. Wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera. Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć z bazy.
W momencie składania zamówienia będziemy Cię prosić o podanie:

 • imienia i nazwiska oraz pełnego adresu
 • Twojego adresu e-mail
 • numeru telefonu
 • loginu i hasła (w przypadku rejestracji)

Wszystkie te dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania się w celu realizacji zamówienia.

 3. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do sklepu dom55.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

II. Ubezpieczenie przesyłek

Wszystkie przesyłki, wysyłane przez sklep dom55.pl firmą kurierską jak i pocztą polską, są ubezpieczone od zaginięcia lub uszkodzenia na koszt sklepu. Aby ubezpieczenie było honorowane w przypadku gdy przesyłka jest uszkodzona, po stronie osoby odbierającej przesyłkę, leży obowiązek wypełnienia wiarygodnego protokołu szkody. Dodatkowe informacje znajdują się w naszym dziale Częste pytania - FAQ

III. Bezpieczeństwo transakcji - Szyfrowanie danych

Dbając o bezpieczeństwo danych oraz bezpieczeństwo transakcji wdrożyliśmy uznany na świecie certyfikat SSL (Secure Socket Layer). Gwarantuje on, że dane, które podajesz podczas transakcji są szyfrowane i tym samym nie dostaną się w niepowołane ręce. Szyfrowane jest połączenie pomiędzy twoim komputerem a naszym serwerem. Bezpieczeństwo podczas przesyłania informacji np. danych osobowych, adresów jest dla nas sprawą najwyższej wagi, dlatego wprowadziliśmy - certyfikat SSL.


Jakie masz uprawnienia wobec Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:  przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Dom55, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.