Twój koszyk
0 szt. za 0.00 zł
koszt dostawy:
Jesteś na: Strona główna Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów kupna - sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dom55.pl, prawa i obowiązki sklepu oraz klientów, jak również zasady postępowania reklamacyjnego, warunki serwisu i gwarancji dotyczące oferowanych w sklepie produktów.

 

I.    Postanowienia ogólne, strony i przedmiot transakcji

1.    Właścicielem sklepu internetowego dom55.pl jest Roman Janiszek – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mar-Rom1 Roman Janiszek z siedzibą w Dobrut 18b, 26-505 Orońsko na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr ew. 604 z dnia 01.04.2001 r. wydanego przez Wójta Gminy Orońsko. REGON 672773718, NIP 799 140 65 62.

2.    Sklep dom55.pl prowadzi sprzedaż  m.in. urządzeń gazowych, sprzętu AGD oraz armatury, artykułów gospodarstwa domowego poprzez stronę internetową o adresie http//www.dom55.pl oraz punkty wydań.

3.    Użytkownikiem serwisu mogą być osoby fizyczne, które w świetle obowiązującego prawa są zdolne do zawierania wiążących umów sprzedaży, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 331kodeksu cywilnego. 

4.    Zawartość strony www.dom55.pl (produkty i ceny) nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej www.dom55.pl, jest złożeniem przez Klienta oferty kupna określonego towaru na warunkach podanych na stronie tego towaru.

5.    Sklep dom55.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i ich dostępności, zawartych w ofercie handlowej sklepu dom55.pl zastrzega sobie również prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, ich usuwania, a także modyfikowania oferty już istniejącej, m.in odwoływania, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz modyfikacji już istniejących.

6.    Wszystkie towary oferowane w sklepie dom55.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w opisie produktu atrybutem "Wyprzedaż", mogą być oferowane towary niepełnowartościowe, używane bądź naprawiane.

7.    Zdjęcia towarów zamieszczanych w serwisie internetowym Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnych towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi towarami mogą pochodzić od producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

8.    Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy przedsiębiorców zamieszczone w serwisie internetowym Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże przedsiębiorców.

 

II.  Rejestracja Klienta

1.   Rejestracja polega na wypełnieniu formularza poprzez podanie niezbędnych danych zgodnych z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych skutkować będzie zablokowaniem konta.

2.   Zakończenie rejestracji następuje po otworzeniu linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

3.   Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926.

 

III. Ceny

1.   Wszystkie ceny podane na stronach internetowych dom55.pl są podawane w polskich złotych (zł). Cena każdego produktu podawana jest w postaci brutto. Ceny brutto zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT, nie obejmują kosztów przesyłki.

2.   Ceną wiążącą dla MAR-ROM1 i Klienta jest cena, która została potwierdzona przez Klienta oraz sklep dom55.pl w momencie potwierdzenia przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji.

3.   Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto oraz ewentualnych innych kosztów wynikających z realizacji złożonego i potwierdzonego przez Klienta zamówienia np. kosztu dostawy produktu.

 

IV. Zamówienia

1.   Zamówienie w sklepie internetowym dom55.pl można złożyć w następujący sposób:

a)  za pomocą strony internetowej sklepu (Koszyk – Złóż zamówienie). Aby złożyć zamówienie nie ma konieczności rejestrowania się, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas zamawiania.

b) pocztą elektroniczną na adres sklep@dom55.pl, takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dla firm), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, Kody dom55 (podane na kartach produktu), ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem.

2.   Możliwość zakupu towaru wystawianego na sprzedaż w serwisie dom55.pl posiadają Użytkownicy serwisu oraz w wyjątkowych sytuacjach użytkownicy niezarejestrowani. Użytkownikiem serwisu stają się osoby, które dokonały rejestracji. Rejestracja pozwala na dokonywanie kolejnych zakupów bez ponownego wpisywania swoich pełnych danych. Użytkownik ma możliwość i obowiązek weryfikacji swoich danych w każdym czasie gdy dojdzie do ich zmiany.

3.   Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku, z czym preferowana droga składania zamówień to strona sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

4.   Zamówienia poprzez stronę internetową sklepu, pocztą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5.   Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W tym czasie zostanie wysłany do Klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru, bądź terminie jego odbioru w punkcie wydań. Dodatkowo Klient może śledzić aktualny status zamówień poprzez dział „Twoje konto”.

6.   W „Formularzu zamówienia” Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

7.   Użytkownik poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” składa oświadczenie, że:

a)   podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

b)   zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

8.   Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia”. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Użytkownika.

9.  Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej listę zamówionych towarów wraz z obowiązującą ceną, wartością zamówienia, terminem realizacji i kosztem dostawy. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje dwie wiadomości:

a)   pierwszą bezpośrednio po złożeniu zamówienia, będącą potwierdzeniem złożenia przez niego zamówienia

b)   drugą po akceptacji zamówienia i przyjęciu go przez Sklep do realizacji. W tej wiadomości będą podane dodatkowe informacje od sklepu, takie jak termin realizacji, koszt transportu, jeśli nie był ustalony przy składaniu zamówienia itp.

10.  Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

11. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe.

12. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Klient nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Klient nie może żądać, od dom55.pl jego realizacji.

13. Moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez MAR-ROM1 jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Klienta.

14. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

15. Potwierdzenie przyjęcia przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych Klienta oraz:

a)   w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie, odbiór osobisty) - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia

b)   w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy

c)   w przypadku zamówień w systemie ratalnym - w chwili przydzielenia kredytu

16. Zakupione w sklepie dom55.pl towary są udokumentowane wymaganym dowodem zakupu (faktura VAT). Ponieważ podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT, nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury.

17. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby stany informacje o dostępności towaru były aktualne tj. zgodne ze stanem faktycznym stanów magazynowych. Jeżeli zamówiony produkt będzie niedostępny zamawiający otrzyma o tym wiadomość i będzie mógł odstąpić od zamówienia lub je zmodyfikować zmieniając towar lub czas wysłania danego towaru.

18. W przypadku zakupów wszystkich towarów, a w szczególności nietypowych, sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości, klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki lub zadatku w wysokości do 25% wartości zamówionego towaru.

 

V.  Płatności

1.   Płatności za towary można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia:

a)   wpłata na konto – płatność z góry - przedpłata (przelew, wpłata, przekaz) bezpośrednio na konto bankowe sklepu. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów ze strony sklepu dom55.pl. Realizacja zamówienia w tym przypadku odbywa się bezpośrednio po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po wpłynięciu należności na wskazany numer rachunku bankowego sklepu dom55.

b)   gotówka w przypadku odbioru osobistego lub dostawy transportem własnym – płatność w formie gotówkowej dokonywana w jednym z punktów wydań (korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów oprócz wartości brutto towaru) lub przy dostawie realizowanej transportem własnym sklepu dom55.

c)   pobranie - płatność za zamówione towary następuje w formie gotówki w momencie dostarczania towaru przez kuriera.

d)   zakup na raty - płatność za zamówiony towar w systemie ratalnym banku Sygma. Wybierając ratalny system płatności możesz rozłożyć płatność nawet na 3 lata, co daje 36 niskich rat. Oprocentowanie rat wynosi zaledwie 1% miesięcznie, a formalności są minimalne. Po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Tobą konsultant w celu uzyskania niezbędnych informacji. Następnie firma kurierska dostarczy Tobie do domu umowę kredytową, której podpisanie i odesłanie zakończy formalności. W ciągu kilku dni możesz spodziewać się dostawy towaru. Dokładny opis całej procedury ratalnej znajdziesz tutaj.

2.   Aktualne informacje na temat płatności zostały zawarte w dziale „Płatności” na stronie sklepu.

3.   Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą: zakupu towaru (towarów), kosztów transportu, ewentualnych kosztów zryczałtowanych w zależności od wybranej formy płatności.

 

VI. Dostawa

1.   Wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych przez Sprzedawcę w „Formularzu zamówienia”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Czas realizacji Zamówienia oraz opłata za dostawę jest uzależniona od wyboru dostawcy.

2.   Dokładny czas realizacji zamówienia jest ustalany przez dom55.pl w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest to okres w dniach roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania zamówionego przez Klienta towaru. Czas ten zależy od dostępności zamawianych towarów w magazynie dom55.pl lub w magazynach dostawców. W przypadku zamówień składających się z więcej niż jednego towaru, czas zależy od dostępności wszystkich towarów, gdyż przesyłki są standardowo wysyłane dopiero po skompletowaniu wszystkich elementów zamówienia. Istnieje możliwość podzielenia zamówienia na partie. Klient musi jednak takie przypadki uzgodnić indywidualnie ze sprzedawcą.

3.  Dostawa towaru w sklepie internetowym dom55.pl jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty polskiej, na życzenie klienta transport własny. Wszystkie  przesyłki kurierskie realizowane za pośrednictwem firm kurierskich będą ubezpieczone.  Użytkownik może także osobiście odebrać zamówiony towar w jednym z punktów odbiorczych.

4.   Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania.

5.  W przypadku dostawy produktów powyżej 31,5 kg kurier dostarcza przesyłkę tylko do drzwi budynku (domu, bloku). Istnieje możliwość wykupienia dodatkowej usługi wniesienia, ale o jej realizacji decyduje firma kurierska.

6. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie to wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych, niezgodności z zamówieniem czy niekompletności przesyłki jeszcze w obecności kuriera. W razie stwierdzenia szkody, klient powinien odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki oraz sporządzić protokół reklamacyjny w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli paczka składała się z więcej niż jednego produktu całość podlega zwrotowi.

7.  w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od spedytora sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie do sklepu dom55.pl;

8.   Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w ciągu 7 dni od daty doręczenia w/w przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych spowodowanych transportem, są bardzo utrudnione bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru. Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę.

9.   W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym niż w/w należy postępować wg zasad gwarancji.

 

VII. Gwarancja, Serwis, Faktura VAT

1.   Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

2.   Towary oferowane w sklepie internetowym dom55.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu dom55.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru. Więcej w dziale „Gwarancja i Serwis” na stronie sklepu.

3.   Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

4.   Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana będzie faktura VAT, która zostanie dołączona do wysyłanej bądź wydawanej przesyłki lub przesłana do Klienta drogą elektroniczną w terminie 7 dni – za pośrednictwem poczty e-mail, zabezpieczoną podpisem elektronicznym.

5.   Podstawą gwarancji jest faktura VAT wydrukowana z wiadomości e-mail, przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

 

VIII. Zwroty – odstąpienie od umowy

1.  Różnice wynikające z postrzegania przez Klienta towaru za pośrednictwem jego sprzętu komputerowego (np. różnice w kolorach) i wynikające z parametrów oraz ustawień tego sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu towaru.

2.    Obowiązkiem Kupującego jest również ubezpieczenie przesyłki zwracanego do firmy MAR-ROM1 towaru.

3.   Kupujący nie będący konsumentami, mogą odstąpić od umowy wyłącznie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

4.    Kupujący odstępując od umowy zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego towaru na własny koszt. Do przesyłki zawierającej zwracany towar klient zobowiązany jest dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód zakupu oraz pismo zawierające aktualne dane Użytkownika oraz numer konta bankowego, na które zostaną zwrócone pieniądze. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy.

5.    Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową oraz wynikających z gwarancji producenta.

6.    Zgodnie z Ustawą z 1 grudnia 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca, będący konsumentem (czyli osobą fizyczną zawierającą umowę kupna w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), w przypadku umowy zawartej na odległość ma prawo odstąpić od zawartej z firmą MAR-ROM1 umowy kupna towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko w przypadku, gdy towar nie został zniszczony.

7.    W przypadku odstąpienia od umowy i zachowania warunków określonych w punkcie 6 niniejszego regulaminu Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru Kupującemu w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia zwrotu, w postaci przekazu na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność została dokonana bezpośrednim przelewem  przez Kupującego na konto sklepu dom55.pl) lub przesłana przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym potrącana jest opłata za przekaz według cennika Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm). Zwroty towarów zakupionych w systemie ratalnym reguluje Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.)

8.    W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym i nie uszkodzonym. Dotyczy to również oryginalnego opakowania oraz instrukcji i karty gwarancyjnej. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dowód zakupu ( fakturę VAT) i dostarczyć do firmy dom55.pl na adres kontaktowy osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia faktu zamiaru zwrotu towaru pracownikowi sklepu dom55 telefonicznie lub e-mailowo przed nadaniem przesyłki zwrotnej.

9.    Jeżeli dostarczony do sklepu dom55.pl towar jest niekompletny, bądź dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, sklep dom55.pl podejmie próbę wyjaśnienia przyczyny uszkodzenia towaru. Jeśli uszkodzenie powstało u klienta, sklep zwraca towar do Kupującego (na jego koszt) po wcześniejszym poinformowaniu go o tym fakcie drogą telefoniczną lub za pomocą wiadomości e-mail.

10.  Zgodnie z ustawą koszt i ryzyko przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

11.  Jeśli do produktu były dołączone akcesoria, które po rozpakowaniu nie nadają się do powtórnej sprzedaży zwracana należność zostanie pomniejszona o koszt nowych, oryginalnych akcesoriów.

12.  Sklep nie dopuszcza zwrotu części towaru jednego typu.

 

IX. Podatkowa dokumentacja zakupów

1.   Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym dom55.pl wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2.   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie dom55.pl. W przypadku otrzymania faktury w wersji elektronicznej za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

X.  Reklamacje

 

1.   Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego należy składać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@dom55.pl

2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

3.   Przesyłki uszkodzone w transporcie w pierwszej kolejności reklamowane są u firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Jeśli firma kurierska rozpatrzy reklamację negatywnie (stwierdzi, że towar nie został uszkodzony z jej winy), rozpoczyna się proces reklamacji przedsprzedażnej.

4.   Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji następuje całkowity zwrot gotówki za towar łącznie z kosztami przesyłki lub wymiana towaru na nowy - decyduje o tym Klient.

5.   Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie lub z innych przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

6.   Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady fizyczne lub techniczne lub będzie niezgodny z umową, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem: reklamacje@dom55.pl lub telefonicznie. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji w tym określenie, jakiej formy reklamacji Klient się domaga (naprawa, wymiana towaru, odstąpienie od umowy itp.) oraz adres zwrotny i telefon Klienta. Towar, po uprzednim ustaleniu tego z przedstawicielem dom55.pl, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej na adres sklepu dom55.pl. Koszty przesyłki w przypadku uzasadnionej reklamacji pokrywa Sprzedawca, w innym wypadku Klient. Reklamowany towar przesłany do nas nie może nosić śladów użytkowania. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. (w wątpliwych przypadkach prosimy o kontakt). Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. z wyłączeniem art. 556-756 KC dot. Sprzedaży niekonsumenckiej.

7.   W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany przez 90 dni. W przypadku nie odebrania w podanym terminie towar przechodzi na własność sprzedawcy.

8.   Reklamacje powstałe w czasie użytkowania, po zamontowaniu produktu, prosimy kierować bezpośrednio do producenta – na podstawie gwarancji, która jest dołączona do produktu.

9.   Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

10. Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy towaru wadliwego lub niezgodnego z umową lub wymiany na nowy. Koszt dostarczenia, robocizny, ewentualnego demontażu, ponownego zamontowania i uruchomienia ponosi sklep dom55.pl. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Wówczas klient może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W każdym przypadku, gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep dom55.pl.

11. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji Klienta sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Klientowi wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Klienta towaru, sposób odbioru nowego itp.). W takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

12. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)